Charles Explorer logo
🇬🇧

Theory and History of Art Culture iIV

Class at Faculty of Education |
O02321023

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Přednášky (teorie): *

1. Proměnlivý svět Malířský a hudební impresionismus (Claude Monet - Claude Debussy) *

2. Křižovatka moderního umění Postimpresionismus v malířství a pozdní romantismus v hudbě *

3. Nové chápání vztahu formy a obsahu a despotická vláda barvy Symbolismus a secese ve výtvarném umění a hudbě. Fauvismus, expresionismus, orfismus a synchronismus a obdobné tendence v hudbě *

4. Proměny a konstanty I Pablo Picasso a Igor Stravinskij (kubismus a radikální folklórismus a reakce na ně - futurismus a bruitismus) *

5. Organický princip vnitřního řádu Vasilij Kandinskij a Arnold Schönberg I - abstraktní expresionismus a volná atonalita *

6. Desiluze jako reakce, destrukce jako prostředek Dadaismus a jeho role v moderním umění *

7. Iluze jako reakce a konstrukce jako prostředek Ruská předrevoluční a porevoluční avantgarda (suprematismus a konstruktivismus). *

8. Hájemství podvědomí a hledání nového řádu Absolutní a veristický surrealismus a jeho kořeny. Geometrická abstrakce a dodekafonie, neoklasicismus v malířství a hudbě Semináře (Praxe) *

1. Úvod do programu semestru Rozdělení problémových otázek k dílčí zkoušce v LS a informace k podmínkám a koncepci zkoušky *

2. Evropské a české sochařství na přelomu

19. a

20. století. VP - expozice

20. století - Konfrontace francouzského a českého sochařství. Od Rodina k Bourdellovi a od Myslbeka ke Štursovi *

3. Osma a Skupina výtvarných umělců VP - Expozice

20. století. Od expresivní a fauvistické fáze tvorby malířů Osmy a jejich generačních vrstevníků ke kubismus jako programu mladé avantgardní generace *

4. České umění mezi dvěma světovými válkami VP - Expozice

20. století.České sociální umění

1. poloviny dvacátých let Artificialismus a český surrealismus

5. Závěrečný test, odevzdání rozpracované koncepce (myšlenkové mapy) k otázce na ZK v LS Klíčová slova: moderna, avantgarda, vývojové proudy, směry, řád, svoboda, schéma, orga­nický princip řádu, polarita, kvalitativní proměna, předmětný a nepředmětný výtvarný projev Požadavky k zápočtu: seminární práce k problematice závěrečné zkoušky - kořeny dotyčného problému v minulost, analýza vybraného detailu problematiky z

1. poloviny

20. století - odevzdat do

21.12. 05

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Tematický celek: Výtvarné umění a hudba v proměnách dvacátého století I

(1. polovina 20. století)

Cíl: Cyklus v komparaci dvou uměleckých druhů nabízí plastičtější, pestřejší a především kom­plexnější pohled na pe­ripetie vývoje umění 20. století v bohatých souvislostech vzájemných vztahů ve společensko historické struktuře doby. Koncepce cyklu je postavena na konfrontaci světového výtvarného umění a hudby a českého umění a hudby (seminář v expozici NG-Veletržní palác)