Charles Explorer logo
🇬🇧

Graphic Design II

Class at Faculty of Education |
O02321028

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Teorie: Písmo - unikátní téma, umožňující sledovat kulturní kořeny a vývoj civilizace (jednotlivých světových kulturních center); písmo a dnešek;

Praxe: Tvorba písma, kaligrafie a současné využití kaligrafie v designové tvorbě; piktogram, značka a logotyp; písmo a počítače; autorská abeceda;

Požadavky k zápočtu: Adekvátní úroveň všech semestrálních prací, včetně teoretické semestrální práce (min.3 str. strojopisu) reflektující dílčí témata semestru podle zájmu studentů; součástí je rovněž obhajoba praktických prací (min.1 str. strojopisu);

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cíl výuky: Fenomén písma jako důležitá součást historie světových kultur na pozadí dnešních interpretací;

Obsah

Klíčová slova: piktogram - písmové soustavy - abecedy - vizuální - myšlené