Charles Explorer logo
🇬🇧

Outdoor Artistics Activities III

Class at Faculty of Education |
O02321036

Syllabus

* Sylabus:

Searching possibilities of self-expression in painting creation and in succession for exploitability in pedagogical process

* Key words:

Paintingś expression, expressig meanses, compozitional relations, art message, colour, light, character of surround, theme - content-form, transformation, transpozition, function, style, direction

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Anotace předmětu:

Malířské studie podle skutečnosti a z představy. Barevná nadsázka, transformace a transpozice. Studijní, analytická a volná malířská kompozice. Barevné parafráze vybraných uměleckých děl.

Proměny malířského vyjádření a funkce barvy v malbě ve vybraných epochách a uměleckých slohových obdobích.

Proměny funkcí a výrazových rolí barvy v umění 20. století: postimpresionimus, fauvismus a expresionismus. Nefigurativní tvorba, abstraktní expresionismus, informel, gestická malba, tašismus, artbrut a další.

Nová figurace a noví divocí. Barva v umění geometrické abstrakce, opartu a popartu, nové geometrie, hard edge a minimalartu.

Barva v malířských projevech a ve výtvarných kulturách mimoevropských (Blízký a Dálný východ, Mezzoamerika atd.).

Pro tento dotaz bohužel nemáme k dispozici žádné další výsledky.