Charles Explorer logo
🇬🇧

Graphics III

Class at Faculty of Education |
O02321037

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Teorie:Historické tendence a současnost.Technologický výklad a zpracování.

* Praxe:individuální projekt a významové zacílení.

* Požadavky k zápočtu:předložení grafického cyklu min.5 ks formát A4 nebo A5

* Základní studijní literatura:

* Lamač,M.F.Kupka,Odeon,Praha,1984

* Volek,J.Základy obecné teorie umění,Praha,Odeon,1976

* Marco,J. O grafice,Odeon,Praha,1987

* Hanuš,K. O barvě,Praha,Odeon,1984

* Kornatovský,J. kody a znameníII,katalog výstavy,SPUP,2001

* Potůčková,A.100+1 uměleckých děl z 20 stol.

Annotation

Creating a free set of prints on a chosen theme. Technique optional.