Charles Explorer logo
🇬🇧

Graphics IV

Class at Faculty of Education |
O02321038

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Obsah: struktura obsahová a formální.umělecké gesto.* Klíčová slova: Kontrast,akcent,dynamika ,exprese,lyrický,sytostní,kompozice,obsahová a formální struktura.* Teorie:Historické tendence a současnost.Technologický výklad a zpracování.

Osvojení základních zkušeností při realizaci autorského díla v hlubotiskových grafických technikách.* Praxe:individuální projekt a významové zacílení.* Požadavky k zápočtu:předložení grafického cyklu min.5 ks formát A4 nebo A5*