Charles Explorer logo
🇬🇧

Graphic Design I

Class at Faculty of Education |
O02321049

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Úvod do oboru vizuální komunikace. Základy práce s PC v prostředí grafických editorů.