Charles Explorer logo
🇬🇧

Graphic Design II

Class at Faculty of Education |
O02321050

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Cíl výuky: Adekvátně zkušenostem a zájmu rozvíjet praktickou a teoretickou výbavu studentů v oboru. Porozumění vzniku a historickým proměnám grafického designu jako specifické součásti současné vizuální kultury. Získání základních dovedností v práci s grafickými počítačovými programy. Schopnost reflexe osvojených znalostí do výuky.

* Obsah:

Klíčová slova: Jednotný vizuální styl, ilustrace, animace

Teorie: Úvod do problematiky praktické typografie, práce s písmem a obrazem v prostředí programů Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop. Úvod do problematiky animace v prostředí programů Adobe ImageReady, a Macromedia Flash. Možné aplikace těchto východisek ve škole.

Praxe: Semináře v počítačové pracovně, práce s obrazem a počítačová typografie. 1. Jsem tu -vizuální komentář k blízké osobě. Rozpracování jednotlivých prvků vizuálního stylu. 2. Animovaná knížka (flipbook)

Vytvořit knihu ze série obrazů, které se postupně proměňují z jedné stránky na druhou. Pokud se stránkami rychle listuje, vzniká iluze pohybu nebo nějaké změny.

Požadavky k zápočtu: Adekvátní úroveň zadaných seminárních prací, základní orientace v oboru.

* Základní studijní literatura:

ADOBE CREATIVE TEAM. Adobe Photoshop 6 - Oficiální výukový kurz. Praha: SoftPress, 2001.

ADOBE CREATIVE TEAM. Adobe InDesign CS - Oficiální výukový kurz. Praha: SoftPress, 2005.

KOČIČKA, P., BLAŽEK, F. Praktická typografie. Brno: Computer Press, 2000.

Rey, Chrissy.: Flash MX - oficiální výukový kurz. SOFTPRESS, Praha 2003

Časopisy: Baoplán Blok, Deleatur, Graphis (poslední ročníky 94 - 05) knihovna Kvv

Font, Typo, Pixel, Živel, Baseline, Emigre,

Katalogy a sborníky symposií Bienále Brno (88-04) a Bienále Bratislava

Annotation

Traditional and contemporary roles of graphic design. Between the client and the user.