Charles Explorer logo
🇬🇧

Work and Art Technology I

Class at Faculty of Education |
O02321051

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Teorie: Pomocí prostorové tvorby hledat možnosti komunikace se společností , ale i prohloubení vnitřní sebereflexe. Napětí mezi ilusivností a hmotností.

Praxe: Vytvoření projektu, instalace nebo objektu.

Požadavky k zápočtu: : 1/ Předložení výsledné práce. 2/ obhájení námětu ,technologie a formálního zpracování 1 st .A4

Základní studijní literatura: ECO, U.; O zrcadlech a jiné eseje. Praha: Mladá fronta, 2001; LAO-C´; O Tao a ctnosti. Tao te ťing. Praha: 1973.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cíl výuky: Seznámit studenty s různými technickými a technologickými postupy.V individuálních programech hledat nejlepší obsahový a formální přístup jednotlivých studentů k prostorové tvorbě.

Obsah: Prostor jako osobní zpráva o prožívání historické a společenské zkušenosti .

Klíčová slova: hmota, prostor, měřítko, materiál