Charles Explorer logo
🇬🇧

The Methodology of Social Science II. - Philosophy of History

Class at Faculty of Education |
O03111034

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Role vědomí v dějinách a dějinnosti pro porozumění kořenům dneška

Problém počátku dějin

Filozofické problémy národních dějin a dějin evropských

Filozofický problém času a časovosti ve vztahu k pojetí dějinnosti

Augustinus Aurelius

Jean Bodin # metodologické problémy přístupu k dějinné skutečnosti

G. B. Vico # Nová věda

Osvícenecké pojetí filosofie dějin # Antoine Condorcet (problém pokroku)

D. W. F. Hegel # Filosofie dějin a problém lidské svobody

Otázky smyslu dějin a smyslu českých dějin

Hodnoty a dějiny (Bádenská škola, filosofie života, Max Weber)Hermeneutika H. G. Gadamera a problém dějinného vědomí