Charles Explorer logo
🇬🇧

Human Body Physiology II

Class at Faculty of Education |
O03320004

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Fyziologie vylučovacího systému. Krvení ledvin, glomerulární a tubulární funkce nefronu, činnost močových cest, regulace činnosti ledvin.

Fyziologie žláz s vnitřní sekrecí, regulace tvorby hormonů - mechanismus účinku. Fyziologie reprodukčního systému.

Fyziologie smyslových orgánů. Svalová soustava.

Zrakové, sluchové, čichové, chuťové a kožní ústrojí, nervosvalový přenos, svalová kontrakce, práce a elektrofyziologie svalové činnosti. Fyziologie centrálního a periferního nervového systému.

Reflex, receptor a nervové vlákno, synapse, vegetativní nervový systém, činnost páteřní a prodloužené míchy, Varolova mostu, mozečku, středního mozku, mezimozku a koncového mozku. Zápočtové požadavky - účast na seminářích, vypracování protokolu.

Požadavky ke zkoušce - písemný test a ústní zkouška.

Annotation

Description and explanation of activity of human organism on the basis of anatomic knowledge. Relation between the human organism and changes of outside conditions.