Charles Explorer logo
🇬🇧

Physical Training Physiology II

Class at Faculty of Education |
O03320006

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Základy fyziologie tělesné výchovy a sportu. Fyziologické ukazatele lidského těla a hodnocení vybraných somatických a funkčních charakteristik organizmu - termoregulace a změny vnitřního prostředí při zatížení. Činnost CNS a analyzátorů při zatížení, neurohumorální regulace při zatížení, pohybové schopnosti, principy tréninku.

Funkční a zátěžová diagnostika. Věkové a pohlavní rozdíly reakce a adaptace na tělesné zatížení.

Exogenní a endogenní vlivy a jejich uplatnění v reakci a daptaci na tělesné zažíření. Zápočtové požadavky - účast na seminářích a cvičeních, vypracování protokolů.

Požadavky ke zkoušce - písemný test a ústní zkouška.

Annotation

Description and explanation of activity of human organism during loading from the point of view of: short-term reactive adaptive changes and long-term adaptive changes influence of the environment and ontogenetic development.