Charles Explorer logo
🇬🇧

History of Physical Culture

Class at Faculty of Education |
O03320007

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Úvod do studia historie tělesné kultury. Výchova a tělesná kultura předvěkých a starověkých civilizací, feudalismu, renesance a raně buržoazní společnosti.

Tělovýchovné systémy 19. a 20. století. Vznik a vývoj moderního sportu a olympijského hnutí.

Vznik školní TV. Česká tělesná kultura v létech 1840 - 1918 (tělocvičné ústavy, Sokol, vývoj sportu a turistiky, dělnická TV, Orel). Československá tělesná kultura v letech 1918 - 1945. Vývoj čs. tělesné kultury od roku 1945 do současnosti.

Dětské a mládežnické organizace (Zálesáctví, Skauting, YMCA, trampské hnutí, studentské sportovní hnutí, Pionýr). Zápočtové požadavky - seminární práce.

Požadavky ke zkoušce - test z názvosloví a ústní zkouška.

Annotation

Development of physical culture in the world and also in the Czech republic with the emphasis on the period of 19th and 20th century. Olympic movement and history of physical education in schooling.