Charles Explorer logo
🇬🇧

Biomechanics

Class at Faculty of Education |
O03320008

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tělesná cvičení z pohledu mechaniky, prvky pohybového systému člověka při cvičení. Pohybový systém a vlastnosti jeho podsystémů.

Geometrie a kinematika pohybu. Energetické aspekty pohybu.

Metody analýzy pohybu a mechanické interakce člověk - okolí. Zápočtové požadavky - účast na seminářích, vypracování všech probíraných cvičení a jejich praktická znalost.

Zkouška - splnění zápočtových požadavků, písemná část zkoušky obsahuje praktické výpočty základních příkladu z biomechaniky tělesných cvičení, následuje ústní zkouška.

Annotation

To get acquainted with a basics of biomechanics of physical excercise and to solve practical examples of physicl education.