Charles Explorer logo
🇬🇧

Sports and Sojourn in The Wilderness

Class at Faculty of Education |
O03320014

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Dovednostní aktivity v přírodě - cyklistika, orientační běh, základy horolezectví, survivalu a táboření. Didakticko metodické zásady realizace těchto aktivit u dětí a mládeže.

Hry a cvičení v přírodě, ekologická výchova. Součástí kurzu je celodenní exkurze na kolech s improvizovaným nocováním v přírodě. Zápočtové požadavky - aktivní účast ve všech činnostech a splnění časového limitu v závodě v orientačním běhu.

Annotation

Skilful activities in the wilderness - cycling, orienteering run, mountain climbing basics, survival and camping, introduction to didactical - methodical principle realization of these activities to children and youths. Games and exercise, ecological education.