Charles Explorer logo
🇬🇧

Sporting Games II

Class at Faculty of Education |
O03320018

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Pravidla volejbalu se zaměřením na vlastní činnost, rozhodování utkání. Herní činnosti jednotlivce - praktické zvládnutí základního provedení podání, přihrávky, nahrávky, útočného úderu a blokování a vybírání míče.

Metodika a organizace nácviku jednotlivých činností. Seznámení s náročnějšími herními činnostmi a jejich nácvikem.

Herní kombinace - nácvik jednotlivých útočných a obranných kombinací. Metodicko-organizační formy nácviku.

Praktické seznámení s náročnějšími herními kombinacemi. Systémy hry.

Praktický nácvik dvou - tří systémů. Hra v menších skupinách, řízená hra.

Zápočtové požadavky - aktivní účast ve výuce, dovednostní testy, seminární práce.

Annotation

Practical management of fundamental motoric skills, familiarization of didactic- methodical advancement of volleyball training in schools. The actual game - mastering of active participation in a game and ability to referee a match.