Charles Explorer logo
🇬🇧

Gymnastics I

Class at Faculty of Education |
O03320022

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Názvosloví cvičení prostných a a s náčiním. Pořadová cvičení.

Technika cvičení bez náčiní a s náčiním, s a na nářadí. Cvičení na nářadí sportovní gymnastiky pro muže a ženy.

Metodické řady, osobní výcvik, dopomoc a záchrana. Zápočtové požadavky - test z názvosloví cvičení prostných a s náčiním, testy dovedností v akrobacii a na nářadí.

Annotation

Corect technique of excercises with and without the use of apparatus, theory and practice of the introductory and preparatory part of the lesson. Development of movement abilities.

Sequential excercises, gymnastic game, terminology theory, problems with muscle building and stretching, student´s performances. Sporting gymnastic.