Charles Explorer logo
🇬🇧

Gymnastics III

Class at Faculty of Education |
O03320024

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Teorie rytmické gymnastiky. Probllematika hudebně-pohybových vztahů.

Technika cvičení bez náčiní. Držení těla, svalové testy.

Základy cvičení protahovací a posilovací - fyziologická východiska, metody, formy, prostředky. Informace o moderní gymnastice (jen pro muže). Pohybové dovednosti v akrobacii a na jednotlivých nářadích.

Osobní výcvik. Metodické řady.

Zásady poskytování záchrany a dopomoci. Zápočtové požadavky - písemný test z rytmické gymnastiky, vlastní sestava na hudební motiv, testy pohybových dovedností v akrobacii a na nářadí.

Annotation

Sporting gymnastics

Mastering of movemetnt skills on individual apparatus. Technical and theoretical preparation of students for a summary test in sporting gymnastics. Gymnastic preparation, training of movement skills aparatus, development of movement abilities.

Rhytmic gymnastic.Terminating the study by a credit summary test.