Charles Explorer logo
🇬🇧

Gymnastics V

Class at Faculty of Education |
O03320026

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Teoretické aspekty didaktiky gymnastiky se zaměřením na školní TV. Věkové zákonitosti.

Motorické učení v gymnastice. Biomechanická analýza pohybových činností.

Didaktický proces v gymnastice, formy, řídící styly, zásady, metody. Specifika vyučovací jednotky gymnastiky.

Metodické výstupy studentů. Zápočtové požadavky - metodický výstup, seminární práce - komplexní analýza vybraného pohybového tvaru.