Charles Explorer logo
🇬🇧

Athletics IV

Class at Faculty of Education |
O03320030

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Úvodní seznámení a nácvik skoku o tyči. Opakování atletických disciplín s důrazem na volbu správných didaktických postupů.

Teoretické základy techniky atletických disciplín. Pomocí videozáznamů rozbor příčin nesprávného technického provedení.

Pravidla atletiky, rozhodování. Organizace soutěží.

Zápočtové požadavky - test z teorie a pravidel atletiky, účast na organizaci soutěže.

Annotation

Training of pole jumping technique, repetition of athletic disciplines. The emphasis is on correct didactic procedure.

Basic technique theory of athletic disciplines, bases of training, rules and take a decision on athletic disciplines, organization of competitions.