Charles Explorer logo
🇬🇧

Physical training medicine and traumatology

Class at Faculty of Education |
O03320201

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Traumatologie - úvod, vymezení předmětu, úraz, úrazovost, úrazy dětí, rozdělení poranění. První pomoc - obecné zásady, KPC resuscitace, otevřená poranění - nauka o ranách, ošetření, hojení, první pomoc při velkých ztrátách krve.

Tepelná poranění, přehřátí, tepelný úpal, vyčerpání z parna, sluneční úpal, vychladnutí a omrznutí. Tonutí.

Zavřená poranění měkkých tkání - otřesy, pohmoždění, poranění povázek a svalů, poranění šlach, cév, nervů a kloubů, hrudníku a břicha. Zavřené a otevřené poranění kostí - zlomeniny, dětské zlomeniny.

TV lékařství - vymezení předmětu, ontogeneze a pohyb, působení jednotlivých sportů na organismus, únava, obezita. Pohybová aktivita a postižení hybné soustavy.

Příčiny a mechanismy sportovních úrazů. Hygiena TV procesu.

Zápočtové požadavky - aktivní účast, seminární práce. Ústní zkouška.

Annotation

Creating knowledge and skill foundation for providingquality first aid during accidents in physical education and sports. Becoming familiar with rules of hygiene and accident prevention in physical education.