Charles Explorer logo
🇬🇧

Psychology of Physical Education

Class at Faculty of Education |
O03320205

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Zátěžové situace ve sportovních činnostech, stres, eustres, distres, stres a pohybová činnost, způsoby zvládání zátěžových situací. Sebepojetí a jeho funkce ve sportovní činnosti, teorie sebekoncepce.

Somytopsychické regulační techniky. Vnímání vlastního těla a jeho funkce, dechová cvičení, biologická zpětná vazba, hatha joga a další východní autoregulační cvičení, aktivní relaxace, celková a diferencovaná relaxace, Jacobsonova technika, Schultzův autogenní trénink.

Psychologická příprava v tréninku. Tvorba modelového tréninku, užití ideomotorického tréninku.

Sociální aspekty sportovní činnosti, rozvoj komunikace, spolupráce. Sportovní diváctví.

Zápočtové požadavky - seminární práce. Ústní zkouška.

Annotation

Characteristics, development, extensiveness, methods and tasks of sport psychology. Psychological processes during sport activities.

Psychological readiness for sportsmen.