Charles Explorer logo
🇬🇧

Theory and Didactics of Sports

Class at Faculty of Education |
O03320206

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Sport jako společenský jev, jako pedagogicko-výchovný a didaktický proces. Strukturální pojetí sportovního výkonu. Kondiční, technická, taktická a psychologická příprava. Princip superkompenzace, manipulace se zatížením. Řízení a plánování růstu sportovní výkonnosti. Stavba sportovního tréninku. Didaktické problémy sportovního tréninku mládeže. Aplikace principů sportovního tréninku do školní TV.

Zápočtový požadavek - seminární práce. Ústní zkouška.

Annotation

Theory of sports training. Sport- efficiency.

Components of sport training. Principe of supercompensation and use of aerobic and anaerobic efficiency.

Stages of sport training and plans. Problems with competition.