Charles Explorer logo
🇬🇧

Didactics of Physical Education II

Class at Faculty of Education |
O03320209

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Učební plán, osnovy, učivo - jeho výběr, strukturace a osnování. Učitel TV, jeho kompetence, dynamika osobnosti.

Vyučovací činnost učitele TV. Vyučovací jednotka tělesné výchovy - typologie, stavba, efektivita, specifické didaktické formy.

Podmínky edukace ve školní TV. Praktické vedení vyučovacích jednotek se žáky odpovídající věkové skupiny, reflexe vyučovacích pokusů.

Hospitační záznam, rozbor. Zápočtové požadavky - písemná příprava na samostatný výstup.

Zkouška - ústní.

Annotation

Applications of theories and knowledge in didactic situations. Synthesis of information into complex didactic presentation.

Practical guiding and evaluation of PE lesson