Charles Explorer logo
🇬🇧

Didactics of Athletics

Class at Faculty of Education |
O03320210

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Procvičení didaktických dovedností při nácviku atletických disciplín - didaktické situace, výstupy, vedení nácviku. Pojetí a tvorba osnov - osnovy základní školy a gymnaziální osnovy, samostatná tvorba osnov a jejich rozbor.

Zařazení atletického obsahu do celoročního plánu. Zápočtové požadavky - příprava na monotematickou hodinu atletiky, metodický výstup.

Zkouška - ústní.

Annotation

Getting the basic knowledge of practical inclusion of athletics in the school physical education. Getting the complete idea of aims and mission of athletics.

Practising of didactic knowledge during the practice of athletic disciplins.