Charles Explorer logo
🇬🇧

Didactics of Gymnastics IV

Class at Faculty of Education |
O03320214

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Fitness - kineziologie, postupa, posturální svalový systém. Svalové dysbalance, testování. Sestavování cvičebních programů, cvičení při postižení pohybového aparátu, cvičení v těhotenství, cvičení seniorů. Regenerace. Výživa. Psychologické aspekty. Teoretická východiska sestavování pohybových programů ve fitness pro specifické skupiny populace a různé věkové kategorie. Zápočtový požadavek - sestavení tréninkového plánu.

Pohybová skladba - Historie pohybové skladby v českých zemích a ve světě. Teoretická východiska. Výtvarná stránka skladeb, problematika předvedení, prostorová choreografie, pohybový obsah, hudebně-pohybové vztahy. Využití nářadí a náčiní. Metodika tvorby pohybové skladby. Principy hodnocení. Zápočtový požadavek - pohybová skladba na hudební doprovod.

Annotation

Structure of different exercise programms. Modern gymnastic and fitness forms ,different types. Nutrition and the weight control. Developing tends in bodybuilding. Health aspects for safe and specific exercise planning. Creating training programs. Sport nutrition.

Group performance.