Charles Explorer logo
🇬🇧

Didactics of Sports Games III

Class at Faculty of Education |
O03320217

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

V návaznosti na pedagogickou praxi opakování a rozšíření dovednosti učit sportovní hry v hodinách školní tělesné výchovy, a to ve formě modelové přípravy ve vlastní studijní skupině. Zápočtové požadavky - praktická prezentace metodických řad nácviku dané sportovní hry, aktivní účast, příznivé hodnocení výstupu.

Zkouška - písemný test, v případě neúspěchu následuje ústní zkouška.