Charles Explorer logo
🇬🇧

Pedagogical Practice I

Class at Faculty of Education |
O03320221

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Písemné přípravy studentů na vedení vyučovací jednotky. Praktické vedení vyučovací jednotky.

Vedení pedagogické dokumentace. Náslechy a rozbor vyučovací jednotky vedené jiným pedagogem.

Seznámení s praktických chodem ZŠ. Využití a aplikace poznatků a dovedností získaných ve výuce didaktiky TV a ve speciálních didaktikách jednotlivých sportovních odvětvích.

Sledování odezvy vlastní výuky u vyučovaných žáků. Zápočtové požadavky - rozbor hodiny TV s učitelem KTV, přípravy na výuku TV.

Annotation

Students observe on a selected school in extend of 6 hours of days according a plan.

The plan includes class visitations, analysis of class visitations, work as a classroom assistant, student teaching and analysis of student teaching in extend of at least 8 hours.

The students' plan is based on the plan of the selected school and is adjusted based on the season of the year.