Charles Explorer logo
🇬🇧

Human biology I

Class at Faculty of Education |
OKBB4B011A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Úvod - lidské tělo jako funkční systém, tkáně a orgány, funkční celky a systémy, regulace činnosti těla. Základní členění lidského těla.

Stavba lidského skeletu. Soustava svalová a kloubní.

Stavba srdce a krevní oběh,. soustava dýchací a spolupráce obou soustav. Tělní tekutiny.

Soustava trávicí - metabolismus a enzymy, vitamíny. Vylučovací ústrojí, stavba a funkce pohlavních orgánů.

Žlázy s vnitřní sekrecí. Soustava nervová, význam a funkce CNS. Smyslové orgány.

Životní cyklus. Problematika životní historie a základní specifika lidské životní historie. Srovnání životního cyklu a životní historie.

Ontogeneze člověka – její základní fáze.

Germinační a embryonální období. Fetální období - význam placenty. Perinatální období a porod. Novorozenec a ranné dětství.

Období středního dětství a adrenarche, prepuberta a počátky maturace.

Proces maturace, Pohlavní diferenciace v procesu maturace a její význam. Sexualita a životní cyklus a životní historie člověka.

Annotation

The aim of the course is theoretical and practical mastery of basic knowledge from anatomy, morphology and somatology and human ontogenesis. An overview of the basic organ systems and their morphological and functional relationships is given.

Attention is paid to the central nervous system, its construction and the relationship of brain structure and function, and sensory organs. Other organ systems are discussed with an emphasis on their most important parts, such as the heart and its activity.

Interpretation of all relevant phases of prenatal and postnatal growth and human development, including the most important genetic and epigenetic and physiological mechanisms. It will also focus on understanding the basic principles of the differentiation process, its relationship to specific genetic aspects.

It characterizes the essential features of physiological and morphological, pays attention to organogenesis, critical periods in the development of organ systems. It describes and evaluates key processes of postnatal development, with an emphasis on key periods of pre-adult growth.

As part of the exercise, the student acquires practical knowledge of the construction of the human body and basic knowledge about ontogenesis and study of growth and developmental changes.