Charles Explorer logo
🇬🇧

Zoology invertebrates and unicellular organisms

Class at Faculty of Education |
OKBB4B031A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Předběžný rozvrh přednášky  0/ Jednobuněčné organismy (probráno v rámci nepřímé výuky domácím samostudiem poskytnutých materiálů) 1/ Taxonomie, nomeklatura, binominální nomenklatura, princip typů, principy popisů nových druhů, rozdělení kmenů živočichů, typy tělních dutin. Diblastica, Salinely, Vločkovci, Houbovci, Žahavci, vznik korálových atolů a útesů, jejich ohrožení, Žebernatky, Rybomorky, Sépiovky, Plazmodiovky (u všech skupin základy morfologie, výskyt, význam a příklady druhů, význam vybraných taxonů v ekosystémech a pro člověka). 2/ Triblastica, Schizocoelia, Ploštěnci, vývojové cykly vybraných druhů, ektoparazitismus, endoparazitismus, Pásnice, Mechovnatci, Pseudocoelia, Vířníci, Hlístice, Břichobrvky, Vrtejši, Čelisťovky, Micrognathozoa, Hlavatci, Rypečky, Korzetky, Ploutvenky, Strunovci (u všech skupin základy morfologie, výskyt, význam a příklady druhů, význam vybraných taxonů v ekosystémech a pro člověka) ) 3/ Coelomata, Oligomerní coelomata, Měkkýši (Aplacophora, Polyplacophora, Monoplacophora, Gastropoda, Bivalvia, Scaphopoda, Cephalopoda), typy schránek, typy a vznik perel, Sumýšovci, Rypohlavci (u všech skupin základy morfologie, výskyt, význam a příklady druhů, význam vybraných taxonů v ekosystémech a pro člověka)) 4/ Polymerní coelomata, Kroužkovci (Polychaeta, Myzostomida, Aphanoneura, Clitellata, význam žížal, Drápkovci, Želvušky, (u všech skupin základy morfologie, výskyt, význam a příklady druhů, význam vybraných taxonů v ekosystémecha pro člověka) ), anabióza 5/ Členovci, Trojlaločnatci, Klepítkatci (Merostomata, Arachnida - Scorpionida, Uropygi, Amblypygi, Araneida, Pseudoscorpionida, Solifugida, Opilionida, Acari) Nohatky (u všech skupin základy morfologie, výskyt a příklady druhů, význam vybraných taxonů v ekosystémech a pro člověka)) 6/ Korýši (Remipedia, Cephalocarida, Branchiopoda, Maxillopoda, Malacostraca), (u všech skupin základy morfologie, výskyt význam a příklady druhů, význam vybraných taxonů v ekosystémech a pro člověka), gastronomický význam, bioindikace 7/ Stonožkovci (Chilopoda, Symphyla, Pauropoda, Diplopoda), Šestinozí, Entognatha (Protura, Collembola, Campodeina), (u všech skupin základy morfologie, výskyt, význam a příklady druhů, význam vybraných taxonů v ekosystémech a pro člověka)) 8/ Ectognatha, Hmyz, Archeognatha, Zygentoma, Pterogyta (Palaeoptera, Ephemeroptera, Odonata), (u všech skupin základy morfologie, výskyt a příklady druhů, význam vybraných taxonů v ekosystémech a pro člověka)) 9/ Hmyz, Neoptera (Plecoptera) , Polyneoptera (Blattodea, Isoptera, Mantodea, Zoraptera, Grylloblatodea, Ensifera, Caelifera, Phasmodea, Embioptera, Dermaptera), (u všech skupin základy morfologie, výskyt a příklady druhů, význam vybraných taxonů v ekosystémech a pro člověka)) 10/ Hmyz, Paraneoptera (Psocoptera, Phthiraptera, Thysanoptera, Hemiptera) (u všech skupin základy morfologie, výskyt a příklady druhů, význam vybraných taxonů v ekosystémech a pro člověka)) 11/ Holometabola (Megaloptera, Raphidioptera, Neuroptera, Coleoptera, Strepsiptera) (u všech skupin základy morfologie, výskyt a příklady druhů, význam vybraných taxonů v ekosystémech a pro člověka)) 12/ Holometabola (Mecoptera, Trichoptera, Lepidoptera, Diptera, Siphonaptera, Hymenoptera), význam vybraných taxonů v ekosystémech, význam hmyzu, užitkové a užitečné druhy, škodlivé druhy z pohledu člověka, druhy hmyzu ohrožené a zákonem chráněné, hmyzí produkty využitelné člověkem (hedvábí, med, mateří kašička, propolis, vosky, laky, hmyzí jedy) 13/ Entoprocta, Cycliophora, Bryozoa, Phoronida, Deuterostomia - Echinodermata, Hemichordata, (u všech skupin základy morfologie, výskyt, význam a příklady druhů, význam vybraných taxonů v ekosystémech a pro člověka ) 14/ Bezobratlí a prostředí (kryptismus, průmyslový melanismus, mimikry, aposematismus, batesovský mimetismus, müllerovský mimetismus, peckhemovský mimetismus, washmannovský mimetismus, mimetický polymorfismus, automimikry, somatolýza, mezidruhové vztahy, populační dynamika, kalamitní škůdci, potravní chování, péče o potomstvo)  

Předběžný rozvrh cvičení

Orientační náplň blokového cvičení je následující:

Úvod bloku, podmínky zápočtu a oficiální náležitosti; živočišné houby (Porifera), žahavci (Cnidaria) a mechovky (Bryozoa) – mikroskopické praktikum

Ploštěnci (Plathelmintes): určování sladkovodních ploštěnek pomocí dichotomického klíče, tasemnice – mikroskopování TP; hlístice (Nematoda) – mikroskopování volně žijících háďátek

Kroužkovci (Annelida): pitva žížaly obecné (Lumbricus terrestris) a hrátky se žížalou – pitevní praktikum

Měkkýši (konchologie): úvod do ulitového praktika

(členovci (Arthropoda: "Crustacea": Isopoda): laboratorní chov stínek a svinek a hrátky s nimi

Annotation

The lecture acquaints students with basic information about unicellular organisms and invertebrates (body structure, biology and life manifestations). Gradually, all strains, their characteristics, systematic division and important representatives will be discussed.

Emphasis is placed on economically important, in various ways interesting species from the world and our fauna. The aim of the practical exercises is to demonstrate to students selected representatives of invertebrates of the Czech Republic.

Students are also acquainted with the ecology of individual taxa and the possibilities of demonstration and methods of acquisition, possibly breeding for the needs of school practice. Participants in the exercise will also learn the technique of microscopy and preparation of various types of slides, autopsy technique and learn to observe and record the observed correctly.