Charles Explorer logo
🇬🇧

School Gardens

Class at Faculty of Education |
OKBB4B055B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je seznámit studenty s moderním tématem: školní přírodní zahrady a jak je využívat pro výuku, výchovu i relaxaci.

Předmět navazuje resp. doplňuje předměty Ekologii, Vybrané problémy životního prostředí a Seminář z environmentální výchovy. Významnou součástí výuky je seznámení se se školními zahradami – příklady dobré praxe. 1. Úvod do problematiky. Struktura a funkce řízených ekosystémů (agroekosystémů) včetně interakcí vnitřních biotických a vnějších sociálně ekonomických procesů na modelovém příkladu "přírodní školní zahrada". Agroekosystém – agroekosystém X přírodní ekosystém, základní pojmy (dodatková energie, koloběhy látek, stanoviště, ekologická nika, biomasa, atd.). 2. Zahrada jako modelový agroekosystém. Historie školních zahrad. Eubiotické hnutí. Školní zahrady jako přírodní učebny i místa relaxace v zahraničí i v ČR. Venkovní vyučování. Sadové školy. Lesní školky. Gardenoterapie. 3. Přírodní zahrady a jejich charakteristiky. Jak certifikovat přírodní zahradu. Permakultura. Kamenné zahrady. Vertikální zahrady. Mechové malování. 4. Biotopy, stanoviště, herní i vzdělávací prvky, modelové organismy na školní zahradě. Čtyři živly na školní zahradě. Zahrada pro spontánní a kreativní činnosti žáků. 6. Financování školních zahrad. 5. Kompetence, které lze rozvíjet na školní zahradě. 6. Badatelské aktivity na školní zahradě. 7. Výroba z přírodních materiálů na školní zahradě. 8. Komunitní plánování školních zahrad. 9. Virtuální exkurze na ukázkové školní přírodní zahrady. 10. Speciální prvky na školní zahradě (např. včelín).