Charles Explorer logo
🇬🇧

Paleontology

Class at Faculty of Education |
OKBB4B064B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V rámci semináře bude řešena následující problematika z obecné a systematické paleontologie, tj. vymezení a historie paleontologie, základní paleontologické pojmy a metody, paleoekologie, autekologie, tafonomie, základy stratigrafie, základy botanické a zoologické taxonomie, systematika, charakteristika, morfologie a fyziologie jednotlivých skupin organismů, fylogeneze a evoluce jednotlivých skupin organismů, poznávaní fosilních zástupců, významné paleontologické lokality ČR a Evropy.

Tematické okruhy: Obecná paleontologie, paleoekologie, paleobiogeografie, geologická činnost organismů, systematika, stratigrafie, mikrofytopaleontologie, paleobiologie následujících skupin organismů: houby, vyšší rostliny, mechorosty, psilofytní rostliny, kapraďorosty, nahosemenné rostliny, obalosemenné rostliny, krytosemenné rostliny, protozoa, metazoa, kroužkovci, měkkýši, členovci, mechovky, ramenonožci, ostnokožci, polostruntaci, strunatci, rybovití strunatci, paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci a savci.