Charles Explorer logo
🇬🇧

Fundamentals of Operating Systems

Class at Faculty of Education |
OKBI3I023A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Posláním studijního předmětu Funkce a principy operačních systémů je uvést studenty do obecné problematiky operačních systémů (OS) osobních počítačů, seznámit je se základními principy činnosti OS a poukázat na odlišnosti různých OS osobních počítačů. Cíl tohoto předmětu spočívá v osvojení základních teoretických poznatků a praktických dovedností potřebných pro práci na osobních počítačích pod různými operačními systémy, a to s využitím systémových prostředků a nástrojů, které jsou uživateli běžně k dispozici.

Studenti se obeznámí s operačními systémy typu Windows 10 a UNIX/Linux (Základní charakteristiky a vlastnosti, Adresářová struktura, Příkazy pro práci se soubory a adresáři, Instalace a deinstalace SW+HW, Nastavení prostředí, Správa oprávnění, Regulární výrazy, Filtry, Přesměrování).