Charles Explorer logo
🇬🇧

Computer Networks

Class at Faculty of Education |
OKBI3I032A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět Počítačové sítě I. je základním předmětem obsahové oblasti studijního oboru zaměřené na problematiku koncepce, funkcí a využití lokálních, resp. rozlehlých, datových a přenosových počítačových sítí. Cílem předmětu Počítačové sítě I. je seznámit studenty především se základními teoretickými východisky tvorby a struktury počítačových sítí, jejich službami a technickými stavebními prvky.

Součástí předmětu je též uvedení do základních dovedností při správě sítí v běžně používaných operačních systémech. Z hlediska tematických celků se předmět zaměřuje zejména na tyto oblasti: Základní pojmy počítačových sítí, Taxonomie počítačových sítí, Základy datových komunikací, Techniky přenosu dat, Přístupové metody, Síťová vrstva a směrování, Transportní vrstva, Výpočetní model.