Charles Explorer logo
🇬🇧

Symmetry in Algebra

Class at Faculty of Education |
OKBM4M051B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Symetrie a relace na množině Relace ekvivalence a tolerance; ekvivalence v rovině; direktní součet relací Polosvazy a svazy Booleovy albebry a Booleovy okruhy: - Vzájemný vztah, vytvoření okruhu z algebry a vice versa Symetrie a matice, ornamenty Symetrické matice. Vlastní čísla matic  Grupy symetrií Symetrické grupy Aplikace symetrických polynomů

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je propojit různé partie matematiky vyučované v samostatných předmětech - algebře, geometrii, kombinatorice a seznámit studenty se společným jmenovatelem těchto témat - symetriemi. Po absolvování předmětu by měl student znát základní pojmy a postupy související s tímto tématem.

Umět definovat základní algebraické struktury, které z principu symetrií vychází a dokázat základní tvrzení o jejich vlastnostech. Současně by měl být schopen uvést příklady jednotlivých struktur z oblastí matematiky, se kterými se žáci setkávají na základní a střední škole.