Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to mathematics education

Class at Faculty of Education |
OKBM4M105C

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Kurikulární dokumenty (rámcové vzdělávací programy)

2. Školní vzdělávací programy, standardy RVP ZV

3. Podpora pro výuku matematiky ze strany Jednoty českých matematiků a fyziků a Společnosti učitelů matematiky

4. Akce pro učitele matematiky – konference, semináře

5. Časopisy pro učitele matematiky

6. Koncipování hodin matematiky na základní a střední škole

7. Vybrané publikace pro učitele matematiky

8. Mezinárodní srovnávací výzkumy znalostí a dovedností z matematiky

9. Národní výzkumy znalostí z matematiky (CERMAT, Kalibro, Scio)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je seznámit studenty s dokumenty, kterými se řídí výuka matematiky na základní a střední škole (rámcové vzdělávací programy, školní vzdělávací programy apod.), a se zdroji, které jsou pro učitele matematiky k dispozici z formálních (včetně mezinárodních i národních srovnávacích výzkumů z matematiky) a neformálních zdrojů (např. formou vzdělávání poskytovaného JČMF či z časopisů matematiky). Pozornost bude věnována i výuce matematiky na úrovni konkrétního plánování hodiny a jejího efektivního řízení.