Charles Explorer logo
🇬🇧

Foreign language for teachers - English

Class at Faculty of Education |
OKBZ1A013B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tématické okruhu kurzu:1. Úvod do rozličných školních systémů v anglicky mluvících zemích, základní terminologie týkající se školství.2. Jazyk ve třídě, pokyny a instrukce, zadávání testů, základní terminologie týkající se známkování a testování.3. Dilemata a řešení problémů - modální slovesa a jejich využití při řešení problémů ve třídě.4. Tvorba prezentací a prezentační dovednosti: slovní zásoba a gramatika nutná ke správné prezentaci.5. Dodatečná gramatika a slovní zásoba týkající se školního prostředí - prostupuje všemi předcházejícími moduly.

Annotation

The course focuses on the interpretation and deepening of students' knowledge after secondary chool with a focus on specific language skills: listening and conversation (expressing attitudes, opinions, disagreements, etc.), grammatical structures and expanding active vocabulary with a focus on the school environment. Students are introduced to the practical use of didactic and methodological techniques, methods of testing, etc.).

Different ways of practical use of audio and video materials in teaching.