Charles Explorer logo
🇬🇧

Language and Culture

Class at Faculty of Education |
OKBZ1G011B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kurzu je uvést studenty do problematiky komunikace s důrazem na komunikaci interkulturní. Soudobé evropské integrační procesy s sebou přinášejí změny, které musí nalézat svůj odraz i ve výchovně vzdělávacím procesu. Posluchači se proto seznamují se základními principy fungování interkulturní komunikace, a to i na základě analýzy textů a videonahrávek s příklady interkulturních komunikačních situací. Obsah kurzu tvoří témata:

1. Vzájemný vztah jazyka a kultury.

2. Pojem komunikace a interkulturní komunikace.

3. Verbální a neverbální komunikace.

4. Problémy v interkulturní komunikaci a možné strategie jejich překonávání.

5. Kulturní standardy a stereotypy.

6. Tabu-témata.