Charles Explorer logo
🇬🇧

Didactics of literature

Class at Faculty of Education |
OKNC4L022A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Tento kurz navazuje na Integrovanou didaktiku českého jazyka a literatury a je více zaměřen na specifická literárnědidaktická témata: a) Literární historie - srovnání pojetí její výuky na ZŠ a SŠ, b) Didaktická transformace některých obtížnějších pojmů literární teorie, c) Státní maturitní zkouška a její důsledky pro výuku literatury, d) Poezie - výzkumy její recepce u žáků na 2. stupni ZŠ a na SŠ, tvořívá recepce poezie na 2. stupni ZŠ a na SŠ, e) Formativní hodnocení v literární výchově. Studenti si ovšem i nadále rozšiřují repertoár metod vhodných pro rozvoj čtenářských dovedností a pro práci s různými literárními druhy a učí se plánovat své hodiny nejen na základě cílů. ale i na základě nosných myšlenek.

Své přípravy v semináři průběžně konzultují se svými kolegy a s vedoucím semináře. Konkrétní obsah kurzu viz studijní opora v Moodlu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=12572