Charles Explorer logo
🇬🇧

Cyber security

Class at Faculty of Education |
OKNZ1I043B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsahově se předmět orientuje na: vymezení základních pojmů a jejich specifikace (např. kyberprostor, digitální stopa, kybernetické útoky), rizika práce v kyberprostoru, popř. obrana a techniky obrany, digitální stopu jedince a školy (např. forma DS, možnosti zneužití DS, správa a možnosti kontroly DS), orgány a organizace zabývající se kybernetickou bezpečností, jejich pole působnosti a práce pro školy (např. NÚKIB, Saferinternet), právo a internet (např. ochrana osobních údajů, problematika GDPR), bezpečnost v kyberprostoru (správa financí, elektronická komunikace, při práci v sociálních sítích), věrohodnost informací v kyberprostoru (fakenews).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je seznámit studenty s kybernetickou bezpečností se zaměřením na možnosti práce s žáky ve výuce. Posláním předmětu je rozvíjet u studentů povědomí o digitální stopě a obecně o kyberprostoru jako specifickém prostředí.

Study programmes