Charles Explorer logo
🇬🇧

Causes, symptoms and prevention of risky behavior

Class at Faculty of Education |
OKNZ1Q014B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kurzu je podpora rozvoje odborných kompetencí, znalostí, dovedností budoucích pedagogů v oblasti specifické školské primární prevence rizikového chování tak, aby je studenti mohli efektivně využít při své následné pedagogické práci s jednotlivci I se školní třídou. Účastníci kurzu budou umět identifikovat příčiny i hlavní projevy jednotlivých oblastí rizikového chování, dokáží navrhnout preventivní opatření v oblasti podpory minimalizace projevů rizikového chování, budou se orinetovat v efektivních preventivních programech rizikového chování, udělají si přehled I o možnostech externí spolupráce .

1. Úvod do problematiky - rizikové a problémové chování v kontextu pedagogické práce.

2. Definování základních pojmů v oblasti rizikového chování

3. Mutlifaktoriální etiologie rizikového chování - systemický přístup

4. Reflexe příčin a dopadů rizikového chování žáků a studentů - rizikové a protektivní faktory

5. Představení hlavních oblastí rizikového chování v kontextu školy a jejich projevy

6. Prevence rizikového chování a její formy, úrovně

7. Efektivita primární prevence, evaluace preventivních programů

8. Legislativní podpora v oblasti rizikového chování

9. Možnosti i limity intervence pedagoga v oblasti řešení projevů rizikového chování

10. Spolupráce školy se sítí dalších organizací - státního i neziskového sektoru

11. Příklady dobré praxe v oblasti prevence rizikového chování

12. Diskuze, dotazy, modelové situace

Study programmes