Charles Explorer logo
🇬🇧

Effective Communication in Schools (teacher, principal, pupil, parents and assistant teacher)

Class at Faculty of Education |
OKNZ1Q029B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Sylabus kurzu: 

Komunikace jako základní nástroj našeho vývoje i identity - teoretický vstup

Základní znaky komunikace - symetrická a asymetrická komunikace. Studenti rozpoznají typy komunikace a její funkce v různých sociálních situacích. Zařadí je do kontextu instituce školy a jejíc funkcí a porozumí rizikům.

Pozitivní a partnerská kounikace. Studneti analyzují a aplikují různé podoby komunikace na konkrétním materiálu. 

Techniky komunikace. Studenti si vyzkouší základní techniky. 

Konflikty a jejich řešení. Analýza typů konfliktů, dovednost jim předcházet. Nácvik řešení. 

Annotation

The subject will bring basic theoretical and practical knowledge of effective communication in the school environment.

1. Communication and pedagogical communication

2. Principles of effective communication in the school environment. Recognizing appropriate procedures and risks in the context of the school institution

3. Different types of communication between school actors. The ability to support and manage communication with students.

4. Critical points of communication in the school. Skills to prevent conflicts and solve them

5. Training of basic communication skills. Learning basic communication techniques.

Study programmes