Charles Explorer logo
🇬🇧

Translation II

Class at Faculty of Education |
OPBA4A052B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Obecný úvod s ukázkami – čemu se vyhnout při překládání do angličtiny2. Flektivní a izolační jazyky – teoretický úvod plus analýza jednostránkového studentského překladu3. Syntaktická substituce – teoretický úvod plus analýza jednostránkového studentského překladu4. Morfologická substituce – teoretický úvod plus analýza jednostránkového studentského překladu

5. Explicitace a amplifikace I – teoretický úvod plus analýza jednostránkového studentského překladu6. Explicitace a amplifikace II – teoretický úvod plus analýza jednostránkového studentského překladu7. Kulturní aproximace – teoretický úvod plus analýza jednostránkového studentského překladu8. Významová a doslovná ekvivalence (kalk) – teoretický úvod plus analýza jednostránkového studentského překladu9. Modulace – teoretický úvod plus analýza jednostránkového studentského překladu10. Kondenzace I (syntax) – teoretický úvod plus analýza jednostránkového studentského překladu11. Kondenzace II (idiomatika) – teoretický úvod plus analýza jednostránkového studentského překladu12. Gramatické praktikum - procvičování (souslednost časová, uvozovací slovesa, modální slovesa)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Tento kurz si klade za cíl obeznámit studenty s běžně používanými překladatelskými metodami a nejčastějšími úskalími při překladu z češtiny do angličtiny. Tyto metody jsou pak aplikovány na vybrané úryvky, zejména běžné novinářské angličtiny. Seminární materiály se v tomto kurzu překládají z češtiny do angličtiny. Seminář se vždy sestává z krátkého metodického úvodu a praktickou demonstraci na základě překladu, který studenti vyhotoví v rámci týdenní přípravy. Seminář se snaží zachovat téměř stejnou strukturu a řazení jako Překlad I, přestože studentské výstupy jsou samozřejmě kvalitativně odlišné. Témata:

1. Obecný úvod s ukázkami – čemu se vyhnout při překládání do angličtiny

2. Flektivní a izolační jazyky – teoretický úvod plus analýza jednostránkového studentského překladu

3. Syntaktická substituce – teoretický úvod plus analýza jednostránkového studentského překladu

4. Morfologická substituce – teoretický úvod plus analýza jednostránkového studentského překladu

5. Explicitace a amplifikace I – teoretický úvod plus analýza jednostránkového studentského překladu

6. Explicitace a amplifikace II – teoretický úvod plus analýza jednostránkového studentského překladu

7. Kulturní aproximace – teoretický úvod plus analýza jednostránkového studentského překladu

8. Významová a doslovná ekvivalence (kalk) – teoretický úvod plus analýza jednostránkového studentského překladu

9. Modulace – teoretický úvod plus analýza jednostránkového studentského překladu

10. Kondenzace I (syntax) – teoretický úvod plus analýza jednostránkového studentského překladu

11. Kondenzace II (idiomatika) – teoretický úvod plus analýza jednostránkového studentského překladu

12. Gramatické praktikum - procvičování (souslednost časová, uvozovací slovesa, modální slovesa)