Charles Explorer logo
🇬🇧

Human Biology II

Class at Faculty of Education |
OPBB4B023A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Hlavní tematické bloky kurzu:

Základy fyziologie buňky - základní životní fukce buňky, transport, buněčná membrána, transport přes membránu a rovnováha iontů na membráně, kontakty mezi buňkami

Fyziologie svalu a nervosvalové ploténky - svalové vlákno, kontrakce, aktin, myozin a další svalové bílkoviny, propriorecepce, svalové vřeténko

Dýchání a acidobazická rovnováha organismu - základní stavba dýchací soustavy, dýchací svaly, respirační kvocient, řízení dýchání, dýchací rytmus, výměna dýchacích plynů, pneumothorax, tracheotomie

Ledviny, hospodaření s vodou a homeostáza - nefron, glomerulus + tubulární část, glomerulární filtrace, tubulární (re)absorbce a sekrece, vliv ledvin na acidobazickou rovnováhu, systém renin-angiotensin

Výživa, trávení a metabolismus - funkce gastrointestinální soustavy, regulace funkce, trávicí enzymy, tělesná teplota a její regulace

Fyziologie kardiovaskulárního systému a fyziologie krve - krevní buňky, hemoglobin, transport O2 a CO2, acidobazická rovnováha krve, imunita, protilátky, hemostáza, převodní systém srdeční, srdeční práce, projevy srdeční činnosti, ejekční frakce, vasodilatace, vasokonstrikce

Hormony a jejich vliv na regulaci, vývoj organismu a rozmnožování - hypotalamo-hypofyzální osa, somatotropin, osa hormonů štítné žlázy, nadledvin, a pohlavních hormonů, endokrinní funkce slinivky, epifýza

Fyziologie nervové soustavy - neuron, synapse, klidový a akční potenciál, základní stavba CNS a dělení periferního nervového systému, reflex, motorika, funkce mozečku, bazálních ganglií, limbický systém, šedá kůra koncového mozku

Fyziologie smyslového vnímání - zrak, sluch, statokinetický aparát vnitřního ucha, chuť, čich, kůže a kožní receptory

Lidský genom - celková organizace, geny, jejich vnitřní struktura, genová exprese a její regulace, epigenetika, mutace jako zdroj variability a chyb v lidském genomu

Technologie výzkumu DNA

Variabilita lidských populací a metody jejího zkoumání - genetická historie našeho druhu, demografické procesy v minulých generacích a jejich vliv na formování současné genetické variability člověka, starodávná DNA (aDNA)

Annotation

Human Biology II. course builds on Human Biology I. and further develops students' knowledge in the field of human body biology. In this course, we will focus on two main thematic blocks.

The first will be human physiology and the second will be human genetics and population genetics. Students will gain an overview of the structure and function of the main physiological systems of our body.

In addition to classical, systemic, physiological processes, we will deal on the one hand with cell-level management and sub-cellular processes (especially with regard to the organization and use of the human genome) and on the other hand the structure and development of human populations and the events governing this development.