Charles Explorer logo
🇬🇧

Informal Science Education

Class at Faculty of Education |
OPBB4B051A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Instituce a organizace podílející se na neformálním přírodovědném vzdělávání

Ukázky forem a metod vhodných pro neformální přírodovědné vzdělávání

Příklady výukových pomůcek včetně využití ICT

Besedy a workshopy s lektory z institucí poskytujících neformální vzdělávání

Praktická aplikace konkrétních výukových aktivit (mikroteaching)

Rozbor a reflexe aplikovaných výukových aktivit

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz seznamuje studenty s neformálním přírodovědným vzděláváním zaměřeným na věkovou skupinu žáků 2. stupně ZŠ a SŠ. Zabývá se následujícími tématy: přehled neformálního přírodovědného vzdělávání v ČR (instituce, organizace, dokumentace, kurikulum), obsah, formy a metody neformálního vzdělávání, výukové pomůcky včetně využití ICT, zdroje materiálů, pomůcek atd., příprava učitele na výuku/aktivitu. Cvičení budou probíhat formou mikroteachingu a budou rozvíjet dovednosti studentů získané v kurzu Formální přírodovědné vzdělávání. Součástí kurzu budou besedy a workshopy s lektory z institucí poskytujících neformální vzdělávání. Při mikroteachingu si studenti samostatně připraví a zrealizují vzdělávací aktivitu na cca 15 minut na vybrané téma. Následně proběhne společný rozbor a reflexe aktivity.

Studenti zpracují písemnou přípravu na výukovou aktivitu a reflexe k ukázkám výuky.