Charles Explorer logo
🇬🇧

Econaratology

Class at Faculty of Education |
OPBB4B054B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Narativní metoda. Narativní metoda v environmentální výchově. Interdisciplinární naratologie. Narativní paradigma W. Fishera. Watzlawitckův axiom. Velký Epik V. Macury. Ústní vyprávění a oral history. Verbální X neverbální komunikace. Zahraniční představitelé narativní metody v environmentální výchově (např. Ellis, Nanson). Narativní X paradigmatický přístup. Příběhy, které změnily nahlížení na zvířata a přírodu. Biokomunikace. Humánně - animální a mezidruhová komunikace. Paměť krajiny, krajina vypráví. Landart. Etika posluchače. Mytologemy a antropomorfy. Hrdinové se speciálním vztahem ke zvířatům a přírodě (Prométheus, sv. František, Beren, Jiřík aj.). Hrdinové vychovaní zvířaty (Romulus a Rémus, Mauglí aj.). Čeští průkopníci narativní metody (Štorch, Sekora aj.) a jejich texty. Kryptoekonaratologie.>

1. Teorie i praxe narativní environmentální výchovy. Cílem je rozvoj environmentální senzitivity narativní formou a osvojení si této metody práce.

2. Teorie narativní metody v pedagogice (obecně), především interdisciplinární naratologie, narativní paradigma W. Fishera, Watzlawitckův axiom, Velký Epik V. Macury, ústní vyprávění, oral history, verbální X neverbální komunikace, zahraniční představitelé narativní metody v environmentální výchově (např. Ellis, Nanson).

3. Narativní X paradigmatický přístup. Ellis Dear Katie, Volcano is a Girl! Velké příběhy (pohádky a ságy, biblické příběhy, řecké báje a pověsti, Edda, Kalevala, příběhy J.R.R.Toliena).

4. Příběhy, které změnily nahlížení na zvířata a přírodu (Adamsonová Příběh lvice Elsy, Ransome příběhy Vlaštovek a Amazonek, Krakauer Útěk do divočiny).

5. Biokomunikace. Vrba naslouchá, vrba vypráví. Mluvící zvířata (Bileámova oslice, pes Huan aj.). Brainstorming na téma možnosti humánně - animální a mezidruhové komunikace (Mowat Vlci, Tolkien Silmarillion – příběh O Berenovi a Lúthien, česká pohádka O Zlatovlásce, O Orfeovi).

6. Paměť krajiny, krajina vypráví. Práce s dobovými a současnými fotografiemi krajiny, výhody i nevýhody personifikace, landart. Letokruhy a další záznamy v přírodě. Krajina Karla Hynka Máchy. Moje tajné místo. Můj strom. Individuální vnímání příběhů (R. Bradbury Silnice, Mácha Krkonošská pouť). Tvorba vlastního příběhu.

7. Vztah člověk a příroda, vyjádření smyslu života, etika posluchače (F. Carter Škola Malého stromu, Giono Muž, který sázel stromy).

8. Fenomény napříč kulturami. Mytologemy (mluvící zvířata, draci, upíři, ptáci – poslové, okřídlení koně, pták Noh, jednorožci, stromy, které se mění v lidi a naopak, lidé, kteří rozumějí řeči zvířat, poutníci a putování, dlaci – lidé měnící se ve zvířata, ptačí lidé, proměny ve zvířata/rostliny za trest) a antropomorfy (moudrá sova, zlý vlk, chytrá liška aj.).

9. Hrdinové se speciálním vztahem ke zvířatům a přírodě (Prométheus, sv. František, Beren, Jiřík aj.). Hrdinové vychovaní zvířaty (Romulus a Rémus, Mauglí aj.).

10. Příprava ekonarativní lekce. Příběh o bříze, která zachránila Jakuba – diskuse nad článkem z Jerusalem Post – i strom může zachránit život. Aplikace příběhu : význam dutin stromě jako útočišť. O Zpívající lípě v Telecím. Doupné stromy jako klíčoví jedinci v ekosystému. Jak přesvědčit Lopachina. Člověk mezi romantickým příběhem a ziskem. (Čechov Višňový sad). Autoři a tituly vhodní pro realizaci ekonarativní metody na ZŠ a SŠ - burza.

11. Čeští průkopníci narativní metody (Štorch, Sekora aj.) a jejich texty. Kryptoekonaratologie (Němcová Babička – text o služce Voršile a včelách, Lindgrenová – Ronja dcera loupežníka, Pipi Dlouhá Punčocha aj., Čapek Apokryfy). Filmy a videa v ekonaratologii.