Charles Explorer logo
🇬🇧

Health science and first aid

Class at Faculty of Education |
OPBB4B065B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Dědičné choroby

Přehled geneticky podmíněných chorob, mechanismy jejich vzniku; Databáze zaměřené na dědičné choroby a poruchy lidského genomu; Chromosomální poruchy (euploidie a aneuploidie); Autosomální poruchy s jednoduchou mendelistickou dědičností - recesivní, dominantní, expanze tripletů; Choroby vázané na uniparentálně děděné části genomu (mtDNA, Y chromosom)/pohlavní chromosomy (X chromosom); Multigenní nemendelistická dědičnost, QTLs a příklady chorob s touto dědičností; Genetika rakoviny,  

Ostatní choroby

Vývojové a růstové poruchy; Vrozené vývojové vady; Civilizační choroby a problematika jejich epidemického rozšíření; Kardiovaskulární choroby,  

První pomoc

Doporučení pro poskytování první pomoci vydané Evropskou komisí pro resuscitaci (ERC); První pomoc u dospělých; První pomoc u dětí; Ošetření zlomenin a drobných krvácejících zranění.

Annotation

In this course, students acquire knowledge of biomedicine and biology of the most common pathological processes in the human body, with a focus on children and adolescents. The main thematic areas that we will deal with are hereditary diseases (with Mendelian and non-Mendelian inheritance), congenital diseases and developmental defects, growth disorders, metabolic diseases, diseases of civilization and pathologies associated with disorders of the organism's control mechanisms (hormonal and nervous systems).

The second important chapter will be injuries typical of children and their treatment methods, along with first aid procedures in case of cardiopulmonary resuscitation and the use of an AED (automated external defibrillator). Part of the assessment will be the preparation of the assigned topic (home study, seminar work, presentation at the seminar).