Charles Explorer logo
🇬🇧

Phonetics and Phonology of Czech Language

Class at Faculty of Education |
OPBC4C021A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Předmět fonetiky, její mezioborové přesahy.

Základní aspekty popisu zvukové stránky řeči.

Fyziologie produkce řeči.

Popis segmentální roviny jazyka: klasifikace hlásek.

Ortoepie.

Akustické vlastnosti řeči.

Fyziologie percepce řeči.

Zvukové jednotky souvislé promluvy.

Supresegmentální rysy jazyka.

Fonologie.

Fonetická transkripce.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět se věnuje systematickému popisu zvukové roviny jazyka. Je zaměřen nejen na nabytí fonetických a fonologických znalostí, ale zejména na získání schopnosti systematického pohledu na vztahu mezi jednotlivými aspekty předmětu studia.

Studenti jsou vedeni k uvědomění si zvukové reality jazyka a k odpoutání se od ortografického pohledu na ni. Nedílnou součástí výuky je i didaktický přesah oborových znalostí, diferenciace komunikační platnosti zvukových variant jazyka, percepční senzibilizace vůči fonetickým vlastnostem řeči.

Study programmes