Charles Explorer logo
🇬🇧

Literary Seminar (issue of literature for children and youth)

Class at Faculty of Education |
OPBC4C108C

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Nabídka témat a textů (pouvažujte o ní, některá témata můžeme pozměnit, některá zcela vyloučit,  definitivní program sestavíme při prvním setkání 23. 2. 2023):  Kanonický text pro dnešní dětské čtenáře.Alena Ježková: Staré pověsti české a moravské + Alois Jirásek: Staré pověsti českéMá smysl číst nesmysl?Šrut Pavel: Potkal Tatar tatarku  + nonsensové texty ze zaslaného zásobníku či jakákoli česká nonsensová sbírka poezie, mj. i výbor P.Š.: Veliký tůdle Dnešní uchopení tradičního tématu v poezii.    Petr Borkovec: Každá věc má něco společného se štěstím + Jaroslav  Seifert: Maminka + zaslaný zásobník klasické poezieRůzné podoby a funkce současné obrazové knihy.  Tereza Říčanová: Kráva Říčanová (s přihlédnutím k T.Ř.: Kozí knížka) + (příběh bez textu): Shaun Tan: Nový světEdukace v dobrodružném hávu.Pavel Radosta: Ztracen v zemi mamutů + Eduard Štorch: Lovci mamutůV jednání je rovněž společná návštěva výstavy Pravěk, k tabuli! v Národním pedagogickém muzeu Jana Amose Komenského.Sequel ano, či ne? A proč?Jaroslav Foglar: Chata v jezerní kotlině + Petr Hugo Šlik: Zkáza Jezerní kotliny  Postava outsidera jako klíčový činitel výstavby a smyslu textu. Tereza Horváthová: Sydney + Petra Soukupová: Klub divných dětí či Iva Procházková: Soví zpěv (popř.

Wolfgang Herrndorf: Čik + Mark Twain: Dobrodružství Huckleberryho Finna)Dystopická fikce a dystopická realita.František Tichý: Rekrut 244 + Ruta Sepetsyová: V šedých tónechOdborníci se přou: je to ještě young adult literatura? Ano, či ne? A proč? Hana D. Lehečková: Poupátka

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurs bude sledovat vybrané současné tituly literatury pro děti a mládež, jejich příznačné inovativní rysy i případná ukotvení v tradičním spektru literárních žánrů tohoto pole (k jejich souhrnnému připomenutí bude směřovat úvodní přednáška). Předpokládá aspoň minimální literárně teoretickou orientaci, zvl. rozpoznání základních, klíčových postupů výstavby konkrétního literárního textu, podtrhujících jeho téma. Těžištěm práce tedy bude „pouhé“ pozorné (analytické) čtení, směřující k následné debatě.

Studenti budou pracovat ve skupinách, každá skupina si zvolí konkrétní téma a zpracuje ho v prezentaci/referátu; vedle toho předpokládám četbu dalších minimálně čtyř beletristických textů k dalším tématům, tak, aby se mohla diskuse rozvinout.

Konkrétní rozvrh práce domluvíme při prvním semináři.

Study programmes