Charles Explorer logo
🇬🇧

Contemporary Literature and Literary Life

Class at Faculty of Education |
OPBC4L013A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Semináře Mgr. Kopáče:

Literatura ke čtení a diskusi

Bianca Bellová: Mona

Jaroslav Rudiš: Národní třída

Viktorie Hanišová: Neděle odpoledne

Milan Kundera: Slavnost bezvýznamnosti

Jiří H. Krchovský: Básně

Jan Novák/Jaromír 99: Zatím dobrý

Franz Kafka: Proměna

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kurzu je vytvořit ve studentech návyky reflexe literární kultury, způsoby kritického, kontextuálního přemýšlení o literatuře a schopnost reflektovat funkce a role literatury ve společnosti. Základem je pojem literárního života, a proto se bude kurz věnovat jeho různým institucím, vztahu mezi literaturou a společností, mainstreamem a periferií, nízkým a vysokým, literaturou a uměním, literaturu a společenským diskursem, literaturou a politikou. Seminář je reaktivní, studenti aktivně pracují s literárními periodiky, servery a databázemi, sledují, jak literatura funguje v síti sociálních a audiovizuálních médií. Seminář bude využívat i možnosti autorských čtení/diskusí se spisovateli a spisovatelkami (v zimním semestru 2023/24 přímo na PedF: komiksář a malíř Štěpán Mareš, spisovatelka a hudebnice Hana Lundiaková a dvojka tvůrců pro děti: spisovatel Petr Stančík a výtvarnice Galina Miklínová), která budou mít studenti za úkol v průběhu semestru navštěvovat a následně je reflektovat. Seminář má současně za cíl vzbudit u studentů literatury zájem o živý předmět jejich studia a připravit je na výuku dějin literatury, které pak budou moci vnímat jako reflexi své již aktualizované a kriticky zhodnocené zkušenosti se současnou literaturou a jejími podobami. Přehled výukových témat:

1) reflexe literatury v novinách a časopisech, případně v rozhlase, televizi, na internetu (vývojové srovnání); vliv sociálních sítí na čtenářství, resp. recepci současné literatury;

2) literární festivaly, knižní veletrhy (Svět knihy, Měsíc autorského čtení, Podzimní knižní veletrh ad.), autorská čtení;

3) literární ceny v ČR (Magnesia Litera, Státní cena za literaturu, Cena Jaroslava Seiferta, Cena Jiřího Ortena ad.);

4) nakladatelství, knižní trh v ČR;

5) tendence současné české literatury, zejména prózy, plus kapitoly z poezie, komiksu, literatury pro děti a mládež;

6) česká literatura v zahraničí: překlady plus prezentace na veletrzích, festivalech.

Study programmes