Charles Explorer logo
🇬🇧

Basics of Literature Didactics

Class at Faculty of Education |
OPBC4L041A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je zaměřen na literární výchovu a čtenářství převážně na 2. stupni ZŠ. Studenti mapují své vlastní čtenářství, které je předpokladem pro to, aby mohli rozvíjet čtenářství u svých žáků.

Seznamují se s výsledky mezinárodních výzkumů zaměřených na čtenářskou gramotnost. V odborné literatuře se poučí o čtenářství pubescentních žáků, snaží se zorientovat v jejich čtenářských preferencích.

Studenti si v semináři vyzkoušejí několik metod, které podporují rozvoj čtenářství, použité metody společně reflektují. Interpretují texty z didaktického hlediska, pojmenovávají jejich didaktický potenciál.

Diskutují nad základními kurikulárními dokumenty. Promýšlejí, jak a v jaké míře by v literární výchově měly být zastoupeny její jednotlivé složky.

Studenti dále promýšlejí, jakým způsobem pracovat s oborovými poznatky z literární teorie a literární historie. Seznamují se se základními kurikulárními dokumenty, vybranými učebními texty, zásadami a postupy literární výchovy a současné didaktiky literatury.

Study programmes